יתכן שמילות המפתח מכוונות אל הסוג הלא נכון של גולשים, או שעיצוב האתר מבלבל או מפחיד וגורם לגולש לצאת במהירות. יש להשתמש בתוצאות ניתוח תנועת הגולשים על מנת לאתר בעיות ספציפיות, ולפתור אותן, תוך הסקת מסקנות לעתיד. שימוש בנתונים סטטיסטיים של תנועת הגולשים הנתונים הסטטיסטיים של תנועת הגולשים עשויים לסייע בקביעת אזורים אפקטיביים ויעילים באתר. אם קיים בו דף חשוב, אך המבקרים יוצאים ממנו במהירות, יתכן שיש לטפל בו מחדש. ניתן, למשל, לשקול לשפר את מראה הדף או את ידידותיות הנגישות למידע אותו הוא מכיל. אם, מצד שני, מקדם האתרים מבחין כי המבקרים מבלים זמן רב בדפים אותם הוא מחשיב לחשובים פחות, הוא ישקול לשנות שיטת הקידום ולהתמקד בשיווק עבור דף מסוים. כפי שניתן לראות, נתונים אלו חושפים מידע חיוני אודות האפקטיביות של דפים בודדים, הרגלי ביקור ומוטיבציית הגולשים. מידע זה חיוני עבור כל קמפיין קידום אתרים אורגני מוצלח.