with a pinch of rock n' roll

או שלום!

הגעתם לנירוונה דיגיטלית. אואזיס פרסומי. הדאגות שלכם הן נחלת העבר. הידיים שלכם שעייפות מהמושכות יכולות סוף סוף להעביר אותן הלאה. אנחנו ניקח את זה מפה. פעילות הדיגיטל של המותג שלכם בידיים טובות. נדאג לאסטרטגיה וגם לעבודה השוטפת. נייעץ לכם במומחיות ונכווין לדרך הנכונה. ננהל את המותג שלכם בדיגיטל בצורה שתאפשר לכם לנשום ולהתעסק בכל השאר. פה בארץ או שם בחו"ל.
Expertise
יש לכם את האופי הייחודי שלכם, את הדרך שעשיתם. התובנות והעקרונות שלכם מושרשים בנימי החברה. הם הזהות העסקית שלכם. אבל לדיגיטל יש שפה משלו. במקרה, אנחנו נייטיב ספיקרס.

בעולם מלא חדי קרן, אנחנו מחפשים כאלה עם שתי קרניים, שמאירים כמו קרני שמש. שדיגיטל בינוני לא עובר להם בקרנית, שמעוניינים לעבוד במשרד פרסום שיש המחשיבים אותו כקרנות המזבח של עולם הדיגיטל. תמיד הרגשתם שהכשרון פנימה שלכם צריך להקרין החוצה? הצטרפו לצוות יצירתי וקורן!