האם כל עסק חייב את המקום הראשון בגוגל

האם כל עסק חייב את המקום הראשון בגוגל